NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 Rehabilitace Poděbrady s.r.o. je smluvním zařízením těchto pojišťoven:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • 213 Revírní Bratrská pojišťovna

SLUŽBY

 • Individuální fyzioterapie 
 • Fyzikální terapie / elektroléčba
 • Tejpování
 • Lymfoterapie (manuální i přístrojová)
 • Rázová vlna ošetření
 • Laserové ošetření
 • Magnetoterapie, atd.

 

CENÍK

Fyzioterapie s FT poukazem od praktického lékaře nebo jiného specialisty

0 Kč

RYCHLÝ TERMÍN - Fyzioterapie s FT poukazem (mimo ordinační hodiny)

700 Kč

Magnetoterapie s FT poukazem

0 Kč

Ultrazvuk s FT Poukazem

0 Kč

DD proudy, IF proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci s FT poukazem

0 Kč

Fyzioterapie bez FT poukazu 30/60 min.

700 / 1 200 Kč

Magnetoterapie bez FT poukazu

280 Kč

Ultrazvuk bez FT poukazu

250 Kč

DD proudy, IF proudy, Träbertovy proudy, TENS proudy, elektrostimulaci bez FT poukazu

120 Kč

Lymfodrenáž přístrojová s manuálním otevřením uzlin 60 min.

800 Kč

Lymfodrenáž manuální 60/90 min.

1 100 / 1 400 Kč

Laserové ošetření (vysokovýkonný laser IV. třídy HPL Tower)

300 Kč

Rázová vlna - ošetření s fyzioterapii do 30 min.

700 Kč

Kryoterapie - ošetření s fyzioterapii do 30 min.

700 Kč

TECAR - ošetření radiofrekvencí do 30 min.

700 Kč

Kinesiotaping 1 cm

3 Kč

Administrativní poplatek a pravidla k provozu fyzioterapie od 1.7.2023


(upravující vztah zdravotnického zařízení Rehabilitace Poděbrady s.r.o. a pacienta při fyzioterapii)

 1. Délka jedné individuální terapie s fyzioterapeutem je 30-55 minut dle povahy obtíží (lze i individuálně upravit dle specifik dané problematiky). Posledních 10 minut slouží terapeutovi k doplnění pacientovy zdravotní dokumentace, domluvení následujícího termínu terapie, uklizení a následné dezinfekci cvičební plochy a pomůcek, popř. k dalším administrativním úkonům.
 2. Počet terapií je určen FT poukazem vystaveným lékařem na základě vyšetření, z povahy obtíží, možností pojišťoven a aktuální volné kapacity pracoviště. V případě samoplátců je počet terapií určen dle dohody mezi klientem a fyzioterapeutem.
 3. Každý termín návštěvy pacienta je předem domluven a je povinností pacienta se na něj dostavit. V případě, že se pacient nemůže dostavit na předem domluvený termín terapie (včetně elektroléčby), je povinen se nejpozději 24h předem omluvit. Omluva je možná osobně nebo telefonicky. Pokud tak neučiní, Rehabilitace Poděbrady, s.r.o. může požadovat náhradu nákladů způsobenou nevyužitým termínem terapeuta dle platného ceníku rehabilitace.
  Kontakt pro omlouvání termínu +420 722 950 977, e-mail: rehabilitacepodebrady@gmail.com (lze poslat i sms se jménem a časem terapie).
 4. Pokud se pacient nedostaví na dva objednané termíny bez řádné omluvy, všechny následující objednané termíny budou zrušeny bez náhrady.
 5. V případě, že domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti zdravotnického personálu, z technických nebo jiných důvodů ze strany Rehabilitace Poděbrady, s.r.o., zařízení informuje pacienta osobně, telefonicky nebo sms a nabídne mu jiný nejbližší náhradní termín.
 6. Při každém zahájení terapie (nový FT poukaz, klienti samoplátci mají poplatek zahrnut v ceně terapie) každý pacient bez ohledu na věk, uhradí v hotovosti doplatek 400 Kč za administrativní služby, které nejsou v přímé souvislosti s úkony hrazenými z všeobecného zdravotnického pojištění.

Tyto služby zahrnují:

 • Telefonické služby, výběr termínů terapie, telefonické upozornění o uvolnění dřívějšího termínu, informace o nepřítomnosti terapeuta atd., odborná konzultace po telefonu, náhrada za předem omluvené hodiny.
 • Spotřebu speciálního zdravotnického materiálu (emulze, oleje, UZ gely, elektrody, dezinfekce, drobné tejpování, ochranné a jednorázové pomůcky, desinfekce, atd.).
 • Klimatizovaná cvičebna
 • Specifické přístrojové procedury a terapeutické postupy nehrazené z všeobecného zdravotního pojištění (akupresura, prvky klasické a regenerační masáže, baňkování, individuální psychoterapie a přístup k pacientovi dle jeho specifických potřeb, návrh terapeutického plánu po skončení rehabilitace, doporučení úpravy životosprávy a vhodné pohybové aktivity, atd.)
 1. Rehabilitace Poděbrady, s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceník poskytovaných služeb. Na tyto změny bude pacient vždy s předstihem upozorněn.
 1. Každý pacient je povinen seznámit se s "Pravidly provozu fyzioterapie" při první návštěvě zdravotnického zařízení. "Pravidla provozu fyzioterapie" mu budou předložena v písemné formě a on svým podpisem potvrzuje, že s pravidly souhlasí. Zároveň se zavazuje, že pravidla bude dodržovat a respektovat. Podepsaný souhlas s "Pravidly provozu fyzioterapie" je součástí zdravotnické dokumentace 

Pokud požadujete čerpání svého FT poukazu pouze v rámci služeb veřejného zdravotního pojištění (tj. bez administrativního doplatku viz odstavec 6.), stačí svoje FT odeslat emailem nebo přes Whats up nebo donést osobně na pracoviště rehabilitace a vyčkat na odpověď s naplánovanými termíny terapií dle aktuální kapacity pracoviště. Tyto termíny jsou závazné. Pokud Vám termíny nebudou vyhovovat, prosíme o včasné odhlášení z rehabilitace.